In 2020 gelden de volgende tarieven;

Fysiotherapie (code 1000)      € 30  
Fysiotherapeutische screening, intake en onderzoek (code 1864) € 42  
Fysiotherapeutische intake en onderzoek na verwijzing (code 1870) € 40 
Oedeemtherapie (code 1500)   € 42  
Neurorevalidatie          € 83  p/uur
Individuele begeleiding vanuit WLZ/Jeugdzorg      € 49  p/uur
Reflexintegratie     € 83  p/uur
Shockwave bij spasticiteit € 85 p/uur

Reiskosten bij behandeling aan huis: de eerste 20 kilometer is vrij van kosten, daarboven wordt er 0,25 cent per kilometer berekend.

 

Vergoeding fysiotherapie
Omdat ik geen contracten heb met zorgverzekeringen, ontvangt u een particuliere nota. Deze kunt u bij uw zorgverzekering indienen ter vergoeding.

Hoeveel u vergoed krijgt is afhankelijk van het type zorgverzekering. Informeer vooraf hoe u verzekerd bent en of er voorwaarden zijn om voor vergoeding in aanmerking te komen. (zoals bijvoorbeeld een verwijzing door een huisarts). In veel gevallen is het gunstig om een restitutiepolis af te sluiten. 

Indien er geen sprake is van een restitutiepolis wordt meestal 75-100% vergoed van een behandeling, een enkele keer is dat 50%.

Wanneer u jonger bent dan 18 jaar en/of in aanmerking komt voor een chronische indicatie fysiotherapie:

  • Kinderen/jongeren t/m 18 jaar krijgen de eerste 18 behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering (daarboven vanuit een eventuele aanvullende verzekering van de ouders). Bij een chronische indicatie worden de behandelingen volledig gedekt vanuit de basisverzekering.
  • Bij een chronische indicatie voor personen ouder dan 18 jaar wordt fysiotherapie vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. De eerste 20 behandelingen worden vergoed afhankelijk van hoe u aanvullend verzekerd bent.

Kijk voor meer informatie op www.fysiovergoeding.nl of op de website van Zorgvergoeding.

Let op: Alleen afspraken die tenminste 24 uur van te voren worden afgezegd worden niet in rekening gebracht.