Individuele begeleiding vanuit PGB (WLZ)

Onder begeleiding vallen handelingen waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven. Begeleiding is er op gericht om de zelfredzaamheid van de cliënt te handhaven of te bevorderen. Begeleiding individueel kan gaan om het ondersteunen bij het aanbrengen van structuur, praktische ondersteuning bij vaardigheden/handelingen, toezicht en interventies op­ en het aansturen/corrigeren van gedrag ten gevolge van een stoornis. Ook kan het gaan om oefenen met het aanbrengen van structuur of het uitvoeren van handelingen ten behoeve van de zelfredzaamheid. 

Toezicht

Toezicht is een essentieel onderdeel van de zorg/begeleiding. Toezicht komt voor vergoeding vanuit het PGB in aanmerking als het noodzakelijk is om tijdig in te grijpen (denk bijvoorbeeld aan valgevaar, ingrijpen in verband met gedragsproblematiek of complicaties bij een ziekte). Dat wil zeggen dat er een duidelijk doel is gesteld en de zorgverlener tijdens het toezicht ook zorg verleent of dat de kans reëel is dat de zorgverlener moet ingrijpen. Dit geldt voor budgethouders die behoefte hebben aan permanent toezicht, omdat er elk moment iets (ernstig) mis kan gaan. 

Individuele begeleiding vanuit PGB (Jeugdwet)

Uw kind ondervindt belemmeringen in het dagelijks leven als gevolg van een handicap of beperking. Daarom heeft uw kind begeleiding nodig bij de dingen die het doet.
Begeleiding kan in uren worden toegekend of in dagdelen. Voor begeleiding in uren kunt u een persoonlijk begeleider inschakelen die uw kind begeleidt waar nodig, thuis of op school..